SOCIETAT AGRÍCOLA DE VALLS

You are here

La empresa 

Es tracta d'una cooperativa del camp de primer grau dedicada a la transformació i comercialització dels productes aportats pels seus socis.

Els diferents serveis que ofereix són l'elaboració i comercialització d'oli, recepció i neteja de fruita seca, comercialització de garrofes i raïm, secció de crèdit, venda de subministres agrícoles (adobs i fitosanitaris), i agrobotiga. La elaboració i comercialització d'oli és la principal activitat agrícola que desenvolupa la entitat.

Principals actuacions de RSE

  • Elaboració d'un manual de gestió on es determinin els diferents processos de cada activitat de l'empresa.
  • Creació d'una pàgina web per donar a conèixer l'empresa i els seus productes.
  • Redactar la política ambiental de l'empresa, establir l'estratègia de l'empresa en la vessant ambiental.
  • Elaborar un procediment de manteniment de les instal·lacions i equips.
  • Conèixer les necessitats formatives del personal i facilitar la seva formació, registrar la formació realitzada anualment (Pla de de formació anual).

LA SOCIETAT AGRÍCOLA DE VALLS TÉ 125 ANYS D'HISTÒRIA I MANTÉ UN PES DESTACAT DINS EL TEIXIT DEL SECTOR PRIMARI A LA COMARCA DE L'ALT CAMP. TÉ MIG MILER D'ASSOCIATS.

La Societat Agrícola de Valls va néixer l'any 1888 i és la primera societat agrícola d'aquestes comarques, nascuda a l'empara de la Llei d'associacions del 1887, la mateixa que va tornar la legalitat a les organitzacions sindicals obreres.

Agrobotiga

Fru�ts secsCal�ots

                 Vins

OlisLots

Vine a la nostra agrobotiga

 

Horari

Dilluns a Divendres:

8.30h-13.00h / / 17.00h - 19.30h

Dissabte:

8.30h - 13.30h

Diumenge:

10.00h - 14.00h

 

PLAÇA DEL CARME, 9
43800
VALLS
Teléfono: 
977602084
Fax: 
977600521
Galería de fotos